DMCA.com Protection Status

# Đánh giá sản phẩm tốt nhất Việt Nam

Gia sư hóa tại Hải Phòng Hóa học nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố và hợp chất, về các biến đổi có thể có từ một chất này sang một chất khác, tiên đoán trước tính chất của những hợp chất chưa biết đến cho tới nay, cung cấp các phương pháp… Read More

Gia sư môn lý ở Hải Phòng Vật lý kĩ thuật dựa nhiều vào cơ sở vật lý học. Ví dụ, cơ học vật rắn, cơ học đất và cơ học kết cấu… là lý thuyết nền tảng cho các kĩ sư thiết kế công trình xây dựng. Bộ môn vật lý kiến trúc bao… Read More